Dołącz do SMK Żory

Podjąłeś/aś decyzję o przystąpieniu do naszego klubu, wypełnij i wyślij na adres pocztowy następujące dokumenty które znajdziesz poniżej.

  1. Wypełnioną, podpisaną własnoręcznie DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ  oraz druki: DANE OSOBOWE FPL . Prosimy o zapoznanie się z regulaminem hodowlanym FPL FIFE, statutem SMK Żory – podpisując deklarację członkowską zobowiązujemy się do ich przestrzegania.
  2. Oryginały rodowodów kotów – po nadaniu numeru rejestracyjnego są odsyłane listem poleconym
  3. Do rodowodów wydanych przez inną organizację niż FPL dołącz wypełnione wnioski o nostryfikacje.
  4.  Jeżeli wcześniej byłeś/aś członkiem innego stowarzyszenia, dołącz zaświadczenie o uregulowaniu składek i należności za dokumentację hodowlaną.
  5. Opłać składkę członkowską, pozostałe opłaty (jeżeli takie wynikają z cennika), dołącz potwierdzenie do dokumentacji lub prześlij e-mailem.
  6. Jeżeli chcesz wystąpić o nadanie nazwy przydomka hodowlanego pobierz wniosek, dołącz potwierdzenie zapłaty i prześlij na adres pocztowy lub e-mail. Polecamy przed wysłaniem wniosku sprawdzić w bazie FIFE proponowaną nazwę.

Każdy członek SMK Żory może liczyć na pomoc i wsparcie w kwestiach hodowlano- wystawowych.

Zapraszamy do zakładki KONTAKT.

Script logo